Glasa in där ute

Att glasa in balkongen kan vara något som man kan tänka på vare sig man är ägare eller hyresgäst i en befintlig lägenhet eller om man som fastighetsägare planerar ett mer omfattande renoverings- eller ombyggnadsprojekt.

Som fastighetsägare uppnår man givetvis den fördelen är att man slipper framtida individuella åtgärder som kan kosta både tid och olägenheter. Givetvis är detta en ekonomisk kalkyl. Förutsättningen är både att detta kan finansieras och att åtgärden lönar sig på sikt. Man bör ta med i sin kalkyl att en inglasning kan minska framtida underhållskostnader. Inglasningen kan också minska behovet av ombyggnad av balkongerna på sikt.

Även för hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren kan den ekonomiska kalkylen vid en inglasning vara positiv. För den senare kan det innebära fördelar på såväl kort som lång sikt. Löpande kostnader kan hållas nere och marknadsvärdet ökar. För en hyresgäst kan det givetvis se lite annorlunda ut. En hyresvärd kanske inte vill genomföra en inglasning om han inte får höja hyran. I annat fall kan det bli så att hyresgästen får genomföra ändringen men han får stå för kostnaden själv. Fördelen kan då ligga i att hyran inte behöver höjas och att en andrahandsuthyrning kan bli mer lönsam.

Jag rekommenderar Glas-Service